Національний університет "Острозька академія"
Кафедра культурології та філософії


інтернет-конференція
"ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО І НОВІ ВИМІРИ КУЛЬТУРИ"

15-28 березня 2010 року

            

Головна

 

Доповіді

 

Про учасників

 

Контакт

Олександр Шевчук

Проблеми розвитку кібер освіти в сучасному інформаційному суспільстві

Розвиток комп`ютерних технологій наклав свій відбиток на освітній процес, поступово переводячи його також і в кібер площину. Значний крок у цьому напрямку зробила Японія: там у місті Токіо відкрили перший кібер університет (Cyber University). Навчальний заклад проводить навчання за двома напрямками: у режимі відео реального часу та, навіть, пропонує завантажити навчальні матеріали на мобільний телефон. Випускники отримують кваліфікацію бакалавра [3]. Звісно ж можна трактувати появу кібер університету як черговий бізнес проект бізнесмена Фаусто Пуглісе (Fausto Pugliese) [5], проте це не єдиний подібний проект в глобальній мережі.

В Інтернеті можна знайти «Академію планети Земля» (Academic Earth), де є можливість безкоштовно прослухати лекції провідних університетів Світу[6]. Звичайно ж, не варто забувати і про вільну енциклопедію «Вікіпедію» (Wikipedia), яка має на меті «зробити вільний доступ для кожного до суми усіх знань людства» [2]. Вищенаведені факти дозволяють говорити нам про певну тенденційність розвитку кібер освіти, а отже й вимагає певного аналізу і визначення основних тенденцій. Цьому є присвячена дана робота.

В сучасному інформаційному світі можливість накопичення знань набуває неабиякої цінності, воно слугує, за висловом американського футуролога й публіциста Елвіна Тоффлера «паливом для подальших перемін» і в цьому процесі комп`ютер відіграє неабияку роль [4]. Проте чи здатен він замінити людину як вчителя? Адже навчання також базується на особистісному прикладі викладача, його безпосередній участі у цьому процесі, можливості впливу на учня або студента. В кібер світі роль викладача доволі умовна: він своєрідна картинка на моніторі, необов`язковий елемент, адже відтворювати текст може навіть машина. Отже важливий аспект живого діалогу у процесі кібер освіти цілком втрачається. Та й основною умовою успішного навчального процесу є особистісна організованість та бажання учитися у реципієнта. А вони не завжди можуть бути. Тим більше, якщо людина зайнята, скажімо, роботою, яка може поглинати більшість часу та сил.

Проте кібер освіта не позбавлена позитивних рис. Головною позитивною рисою у процесі кібернетизації освіти є те, що вона, завдяки розвитку комп`ютерної техніки та Інтернету, робить освіченість доступнішою, поступово переводячи її зі світу елітарності в світ егалітарності. Справді дає доступ до суми людських знань. Електронні бібліотеки та відео курси можуть допомогти не тільки підвищити свій інтелектуальний рівень, а й дати шанс опанувати нову спеціальність.

Новітні технології в освіті можуть допомогти й у подоланні неграмотності. Нині в Світі понад сімдесят п`ять мільйонів дітей не ходить до школи. Це в основному діти з країн Африки, Афганістану та інших не надто розвинених країв. Головними причинами такої високої цифри неграмотності є не тільки сталі суспільні стереотипи щодо навчання, а й професійна непридатність учителів (лінощі, застосування фізичних покарань, etc)[7]. Власне, у такій ситуації віртуальний учитель, погодьтеся може бути куди кращим за реального. Тим більше, що ті терени, наприклад Східна Африка, стають все більше комп`ютеризованими – прокладаються оптоволоконні мережі, з`являються нові провайдерські компанії[1]. Тож поступове впровадження кібер освіти може значно збільшити число грамотних і освічених людей.

Цілком зрозуміло, що кібер освіта є явищем, яке швидко розвивається й набуває все більшої популярності. А тому вимагає від нашого новітнього інформаційного суспільства нових, адекватних кроків. Зокрема, підготувати відповідну документальну базу для того, аби такий вид навчання був легітимний у академічному світі, впровадити медіа освіту та новітні технології у процес навчання, що дозволить нам не відставати від сучасного технократичного поступу. А отже сприятиме й розвиткові суспільства.

Література:

1. Веб Фундація підтримала розвиток інформаційних технологій в Африці / http://internetua.com/veb-fundac-ya-p-dtrimala-rozvitok--nformac-inih-tehnolog-i-v-afric (29.01.10);

2. Звернення засновника Вікіпедії, Джиммі Вейлза / http://wikimediafoundation.org/wiki/Donate/Letter/uk (31.01.10);

3. У Японії відкрився перший у світі Кібер-університет / http://www.osvita.org.ua/news/32740.html (10.01.10);

4. Тоффлер Э. Знание как топливо / Шок будущего: Пер. с англ. — М.: ООО “Издательство ACT”, 2002. —557, [3] с. — (Philosophy). - ISBN 5-17-010706-4;

5. About Cyber Trading University / http://www.cybertradinguniversity.com/about-cyber-trading-university (10.01.10);

6. Academic Earth / http://www.academicearth.org/ (29.01.10);

7.Bledne kolo biedy i ignoracji / Rzecz Pospolita – 2009 – 16 pazdzernika.
© 2010 інтернет-конференція "Інформаційне суспільство і нові виміри культури"